Historik

Jag håller på med ett ideellt bevarandearbete sedan 1994 år och har under många år fått många erfarenheter om olika raser. En del har jag inte längre kvar och nya raser har gjort entré allteftersom På min hemsida finns information om alla raser som jag kommit i kontakt med under mina år med höns. Även om jag inte längre har kvar vissa raser i min besättning kan andra kanske få värdefull information.Jag beskrivit alla raser utefter mina erfarenheter. Jag arbetar med höns som flockdjur där djurens beteende sätts i fokus. Mina erfarenheter av dessa raser har jag valt att dela med mig, men när du läser dessa så ha i åtanke att detta inte behöver stämma med andras uppfattning och jag utger mig inte för att vara expert, men finns det någon som kan få tips och idéer på vägen i sitt hönsletande är det bara roligt.

Mina teorier kring hönsrasers ursprung är i vissa fall mina egna och det finns säkert andra som har andra idéer. Mina teorier bygger jag på den fakta som finns för tillfället och vad som jag finner mest sannolikt. En teori är alltid en teori och kan ifrågasättas. Den kan också revideras och jag är mycket medveten om de teorier och spekulationer som finns kring rasen Queen Silvia. Under alla mina år med rasen har jag fått höra det mesta om denna ras och det gäller att skilja agnarna från vetet i det sammanhanget.

 

En fråga som jag ofta får är var jag håller hus och då är svaret södra Halland, på gränsen till Skåne.

 

Djur och ägg som finns till avsalu är alltid i begränsad mängder. Jag har inga kö eller tinglistor så det är först till kvarn som gäller. Vissa sorter är populärare än andra och är man intresserad så får man helt enkelt hålla utkik på min hemsida. Under säsong februari-juni uppdateras till salu sidan  kontinuerligt.

Levande djur hämtas på plats och ägg skickas, men av naturliga skäl finns inte alltid den mängd ägg som efterfrågas då antalet äggläggande hönor hela tiden varierar.

Bilder över mina hönsraser finns i fotogalleriet, men det finns också en hel del bilder och information på nätet.  Min vackra guldtupp som syns på huvudbilden lämnade flocken våren 2015 och sonen hans julen 2015.

Bilderna att uppdateras kontinuerligt så de reperesenterar dagens flocksammansättning.